Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

SAY


      Cụ Ba Vì
      Ông Hồ Tây
      Tôi sông Hồng,
            Chương Dương Độ
      Nguyên Tiêu
            về đây hội tụ
                  vặt cổ chai - dốc đời.

      Nghiêng núi Tản
             cạn Tây Hồ
                   Hồng Hà trơ bãi cát .      
                                                                  
                                                      Cụ Rùa
                                                               lay bia tiến sĩ - thơ!
                                                       

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét