Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

NGHỀ GIÁO * NGHIỆP BINH

 NGHỀ GIÁO(*)- NGHIỆP BINH

                Kính dâng Đại tướng nhân lễ thất tuần

Hoàng Diệu cay cay lệ cháu con
Vườn cây lạnh ngắt gió không vờn
Rưng rưng đài nến leo rào sắt
Lẳng lặng dòng hoa cập lối mòn
Lừng lẫy nghiệp binh như Thủy Tổ
Sáng trong tên họ tựa vàng son
Cao sang nghề giáo vào chinh chiến
Mãi mãi học người lớp cháu con.

                                                    21/11/13