Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Người vẫn là thầy giáo

"Nếu không có chiến tranh chắc tôi vẫn làm nghề giáo"
Người vẫn là thầy giáo
trong chiến tranh

khi đất nước hòa bình.
                                                                 
                                                                         15/10/13

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét