Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

HOANG HON

(Giải 3 thơ, không giải nhất - cuộc thi  thơ: Thi ca Xuân 2015, do Viện KHNC Nhân tài nhân lực VN và Thi đần Việt nam tổ chức)

Hoàng hôn già vẫn đẻ hoàng hôn con/ nắng vẫn còn ru mây trên núi
/ trâu mường về gõ mõ gọi cài then./ Hoàng hôn/ vàng lam bếp/ mẹ trông con mòn khe liếp bon sai/cô vợ trẻ chờ chồng nắng hong còn bồng bềnh chăn gối/ bát canh chua tát cạn bữa cơm chiều/ Hoàng hôn/ giờ khắc nhấp nhô/có anh bạn khờ, chờ bạn tình/ chờ/chờ/cái bóng cũng dài ra/ Em chưa đến anh thừa một thế giới/em đến rồi anh mất một hoàng hôn./Bình minh bắt đầu/ hoàng hôn tình cuối/ Nếu đời bắt tôi phải chọn/ Tôi xin làm một góc nhỏ Hoàng hôn./.