Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

LÀNG


Cua 
cứ bào ngang

Cổng làng 
còn đón gió

Áo cò
còn phơi trắng lũy tre
                                                    9/2/11Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét