Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Nhà thơ Trần Tranh và các bạn thơ trong chương trình "Không gian thơ" - Thi đàn Việt Nam

Trần Tranh đề tặng tập thơ Mái Bố cho người thân và bạn thơ.


1 nhận xét: