Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Khiêm nhận


Lai hy thất thập* cổ xưa
Bây giờ chúc thọ đung đưa sắc mầu
   Phai mềm lưu giữ tình sâu
       Ngày này năm tới trao lại nhau lời vàng.
                                                      Ba Đình 04/01/14
                                   _____________________________
                                   * Mượn ý "Nhân sinh thất thập cổ lai hy..." của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Càng yêu Ba nhất Gió đại phong

                                                Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Kính tặng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và gia đình.
Hồ Chủ Tịch và đại tướng Nguyễn Chí Thanh
tại Đại hội Đảng bộ Quân  đội năm 1960.
 

Kỷ niệm ngày sinh Nguyễn Chí Thanh
Chiều Đông se dệt lụa tươi hồng
Ba Đình rực đỏ nền cờ đỏ
Đất Việt ngàn xanh thảm lúa xanh
Đã quý “Đại Phong”(1) vào “Mẫu lớn”(2)
Càng yêu “Ba nhất”(3) giữ hòa bình
Trớ trêu nghiệp nước ngưng ty dắt
Trong - đục lệ rưng - động cửu trùng. 27/12/2013

___________________________________
Phong trào thi đua:
      (1) trong nông nghiệp,
      (2) trong xây dựng nông thôn mới và cánh đồng mẫu lớn ngày nay,
      (3) trong quân đội những năm 60 trước đây do Đại tướng chỉ đạo