Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

ĐẢO NGÓI

Tuổi
bẩy mươi
đảo ngói
không tráo nổi
                chính mình!
                                      28/1/14

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét