Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

NGHỀ GIÁO * NGHIỆP BINH

 NGHỀ GIÁO(*)- NGHIỆP BINH

                Kính dâng Đại tướng nhân lễ thất tuần

Hoàng Diệu cay cay lệ cháu con
Vườn cây lạnh ngắt gió không vờn
Rưng rưng đài nến leo rào sắt
Lẳng lặng dòng hoa cập lối mòn
Lừng lẫy nghiệp binh như Thủy Tổ
Sáng trong tên họ tựa vàng son
Cao sang nghề giáo vào chinh chiến
Mãi mãi học người lớp cháu con.

                                                    21/11/13

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

SAY


      Cụ Ba Vì
      Ông Hồ Tây
      Tôi sông Hồng,
            Chương Dương Độ
      Nguyên Tiêu
            về đây hội tụ
                  vặt cổ chai - dốc đời.

      Nghiêng núi Tản
             cạn Tây Hồ
                   Hồng Hà trơ bãi cát .      
                                                                  
                                                      Cụ Rùa
                                                               lay bia tiến sĩ - thơ!
                                                       

 

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Khiêm nhận


Lai hy thất thập* cổ xưa
Bây giờ chúc thọ đung đưa sắc mầu
   Phai mềm lưu giữ tình sâu
       Ngày này năm tới trao lại nhau lời vàng.
                                                      Ba Đình 04/01/14
                                   _____________________________
                                   * Mượn ý "Nhân sinh thất thập cổ lai hy..." của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Càng yêu Ba nhất Gió đại phong

                                                Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Kính tặng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và gia đình.
Hồ Chủ Tịch và đại tướng Nguyễn Chí Thanh
tại Đại hội Đảng bộ Quân  đội năm 1960.
 

Kỷ niệm ngày sinh Nguyễn Chí Thanh
Chiều Đông se dệt lụa tươi hồng
Ba Đình rực đỏ nền cờ đỏ
Đất Việt ngàn xanh thảm lúa xanh
Đã quý “Đại Phong”(1) vào “Mẫu lớn”(2)
Càng yêu “Ba nhất”(3) giữ hòa bình
Trớ trêu nghiệp nước ngưng ty dắt
Trong - đục lệ rưng - động cửu trùng. 27/12/2013

___________________________________
Phong trào thi đua:
      (1) trong nông nghiệp,
      (2) trong xây dựng nông thôn mới và cánh đồng mẫu lớn ngày nay,
      (3) trong quân đội những năm 60 trước đây do Đại tướng chỉ đạo