Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Nắng

Nghe tin tháng Sáu nắng quê bà
Hạt muối(1) Hà thành xót cào da
Sông cạn chữ chi trơ trõ(2) cháu
Đồng khô tứ lục xé chân gà
Đâu lời cò lả rung cành võng
Cùng chát tòm tom vọng ngõ ta?!
Trách thế gian này không đội nón
Để mưa, để nắng đứt lời ca.

29/6/2006


(1)-Xưa bà gọi cháu thân mật là "Hạt muối của bà"
(2)-Trõ (Krêpin) là bộ phận nước vào của máy bơm

1 nhận xét:

  1. Tôi là chuyên gia thủy lợi thấy cảnh nắng hạn sao không xót xa. Liên hệ những ngày còn nhỏ - thời chưa có hệ thống Đại thủy nông Bắc Hưng Hải - đồng làng hạn hán " Sông cạn chữ chi trơ trõ(2) cháu /Đồng khô tứ lục xé chân gà" mà lòng quặn đau, làm sao mà còn một nông thôn êm ấm thanh bình với tiếng ru và lời vọng cổ " Đâu lời cò lả rung cành võng /Cùng chát tòm tom vọng ngõ ta?!".
    Tôi đột nhiên có lời trách cứ vu vơ với mình, với thế gian " Trách thế gian này không đội nón/
    Để mưa, để nắng đứt lời ca".

    Trả lờiXóa